PulsarSystem - nagłówek
PMS Soccoro > Moduły

Zbieranie zamówień bezpośrednio u klienta

Moduł zamówień programu odgrywa istotną rolę w usprawnieniu procesu obsługi klienta oraz wspiera efektywne zarządzanie stanami magazynowymi oraz dostawami. Zamówienia przyjęte od odbiorców pozwalają prognozować sprzedaż w centrali firmy i na tej podstawie planować dostawy towaru odpowiadające zapotrzebowaniu klientów. Zamówienie może zostać przesłane do centrali firmy od razu po wystawieniu dokumentu.
Rozbudowany system budowania rabatów pozwala na indywidualne podejście do każdego klienta.

Trasówki
Mechanizm trasówek pozwala na wygodne
i optymalne zaplanowanie dnia pracy. Dostępny jest on z poziomu aplikacji centralnej lub bezpośrednio na urządzeniu przedstawiciela handlowego.

Wydruki
Dzięki współpracy z mobilnymi urządzeniami drukującymi, system Soccoro umożliwia drukowanie dokumentów bezpośrednio u klienta.

Dostęp do cenników i warunków handlowych
Przeglądanie całej bazy klientów wraz z aktualnymi rabatami, terminem i typem płatności, typem dokumentu jest bardzo szybkie. Handlowiec pozyskując nowego klienta ma możliwość założenia jego kartoteki w bazie danych i następnie bezpośrednio może wykonać usługę dla niego. Dodatkowo, system umożliwia podgląd zdjęć zgromadzonych w bazie produktów.

Zadania
Administrator może przygotowywać i zlecać zadania przedstawicielom handlowym. Po przesłaniu do centrali raportu z wykonanych zadań, poddawane są one analizie.
Moduł CRM wyposażony jest w dynamiczne formularze umożliwiające swobodne definiowanie ankiet przez osoby zarządzające.

Moduł umożliwia zbieranie informacji w postaci ankiet w trakcie wizyty u klienta. Treść pytań oraz sposób odpowiedzi ustalany jest przez administratora systemu na etapie układania ankiety w części administracyjno-analitycznej programu dostępnej przez przeglądarkę WWW. Po przesłaniu do centrali wypełnionych ankiet, podobnie jak zadania, poddawane są one analizie. Rozbudowany mechanizm analiz umożliwia przygotowanie dowolnych zestawień.

Raportowanie gromadzonych danych
System oferuje możliwość przygotowywania samodzielnie raportów opartych na OLAP. Raporty te mogą dotyczyć prognoz sprzedaży, aktywności i rozliczania handlowców z ich działań, a także danych finansowych firmy.

Rejestracja aktywności handlowca (logowanie czynności wykonanych w programie)
Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawiciela handlowego są na bieżąco rejestrowane w systemie. W połączeniu z obsługą modułu GPS administrator może analizować dane o aktywności wraz z lokalizacją urządzenia.

Dwa modele działania aplikacji: online i offline
W trybie offline aplikacja pracująca na urządzeniu przenośnym gromadzi informacje w wewnętrznej bazie danych.
Po podłączeniu do sieci internetowej (np. za pomocą telefonu komórkowego, sieci WLAN, podstawki poprzez USB, etc.) następuje synchronizacja danych, która wysyła nowe dane słownikowe do urządzenia pda (kontrahenci, towary, cenniki, należności i zobowiązania, etc) i jednocześnie pobiera informacje o wygenerowanych dokumentach w programie PMS Soccoro. W przypadku modelu online informacje są na bieżąco przesyłane do/z centralnej bazy danych.

Wymiana (synchronizacja) danych
Wykorzystując telefon komórkowy z transmisją danych w standardzie GPRS, EDGE lub UMTS mamy możliwość natychmiastowej synchronizacji informacji pomiędzy człowiekiem w terenie, a siedzibą firmy. Dzięki temu każda analiza czy podjęta decyzja oparta jest o aktualne dane.


Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji: zapytaj konsultanta.

Zapytaj konsultanta

Dziękujemy.
Formularz został przesłany.
Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

Temat zapytania:
Treść:*
Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Telefon:
Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione!
* - Pola obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pulsar System, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwości ich poprawienia.