PulsarSystem - nagłówek
Comarch Optima > Moduły

Handel i usługi

FAKTURY
Moduł Faktury gwarantuje ła-twe wystawianie dokumen-tów handlowych takich jak faktury, paragony, korekty itp. Dodatko-wymi atutami jest cennik z dowolną ilo-ścią cen, możliwość wyliczenia wielo-wymiarowych rabatów oraz fiskalizacja paragonów i faktur.

DETAL
Moduł CDN OPT!MA Detal to specjalnie zaprojektowana aplikacja, obsługująca szyb-ką sprzedaż detaliczną. Jest ściśle po-wiązana z Comarch CDN OPT!MA i ma na celu maksymalne uproszczenie pracy sprzedawców. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z CDN OPT!MA De-tal doskonałe narzędzie do pracy w każ-dym sklepie.

SERWIS
Moduł ten dedykowany jest firmom zajmującym się dzia-łalnością serwisową. Umożliwia on:
• Obsługę zleceń firm serwisowych
• Harmonogramowanie zadań
• Automatyczne fakturowanie zleceń
• Rejestrowanie urządzeń serwisowanych

HANDEL
Handel został stworzony do pomocy w fakturowaniu i ob-słudze magazynu. W celu łatwiejszej pracy stworzono możliwość automatycznego tworzenia wydań i przyjęć zewnętrznych do dokumentów handlowych (takich jak faktury sprzedaży, para-gony czy faktury zakupu). Ponad to w wersji Plus, moduł Handel oferuje możliwość ocechowania dostaw, a co za tym idzie wskazywania konkretnego towaru przy późniejszej sprzedaży

Księgowość i płace

KSIĘGA PODATKOWA
Obejmuje łatwą obsługę księgową firmy oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

ŚRODKI TRWAŁE
Moduł ten pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwa-łych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki niemu można:
• Tworzyć plany amortyzacji
• Automatycznie księgować odpisy amortyzacyjne
• Rejestrować historię środka trwałego
• Swobodnie opisywać środki trwałe za pomocą definiowanych atrybutów

BIURO RACHUNKOWE
Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi jest centralnym miejscem pracy każdego biura rachunkowego. Jest to panel wspierający codzienną pracę, dzięki któremu można łatwo kontrolować poszczególne etapy pracy z dokumentami Klienta, zarządzać zadaniami, organizować pracę, a także ewidencjonować postępy w pro-cesie rozliczenia Klientów. 

KSIĘGA HANDLOWA
Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowaniu VATu oraz wydrukach deklaracji rocznych.

PŁACE I KADRY
Moduł CDN OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodne z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia. Dodatkowo:
• Współpracuje z programem Płatnik
• Nalicza i drukuje deklaracje podatkowe
• Wylicza składki ZUS i deklaracje
• Pozwala na sporządzanie deklaracji dla PFRON

Zarządzanie

ANALIZY
Niezwykle przydatny moduł dzięki któremu możliwa staje się analiza danych w firmie. Szybkie przetwarzanie informacji i podejmowanie na ich podstawie decyzji jest kluczowe dla każdego właściciela firmy. Moduł ten to ponad 200 gotowych analiz, dane przedstawione w postaci prostych i zrozumiałych wy-kresów graficznych oraz tabel

PULPIT MENADŻERA
Oto narzędzie prawdziwego człowieka biznesu! Moduł Pulpit Menadżera daje:
• Dostęp do informacji o firmie wszędzie gdzie jest Internet
• Syntetyczne informacje o przychodach, kosztach, rozliczeniach czy podatkach
• Gotowe analizy i raporty o obrotach, zobowiązaniach, należnościach
• Bezpieczny definiowany dostęp do danych
• Dwie wersje językowe: polska i angielska

CRM
CRM to moduł, dzięki które-mu można rejestrować kontakty z Klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie po-winni wykonać poszczególni pracownicy w związku z obsługą Klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych, a także wystawianie faktur cyklicznych.

OBIEG DOKUMENTóW
Masz dość bałaganu związanego z papierologią? Obieg dokumentów jest właśnie dla Ciebie! Ten moduł pozwala na gromadzenie oraz łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów Twojej firmy (ska-ny, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne). Dodatkowo można swobodnie wyszukiwać potrzebne dokumenty oraz definiować proces obiegu dokumentów wedle własnych potrzeb.

 


Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji: zapytaj konsultanta.

Zapytaj konsultanta

Dziękujemy.
Formularz został przesłany.
Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

Temat zapytania:
Treść:*
Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Telefon:
Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione!
* - Pola obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pulsar System, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwości ich poprawienia.