PulsarSystem - nagłówek
SYMANTEC

 

Firma Symantec, jako światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, znakomicie rozumie potrzeby użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych. Z tego powodu polityka firmy Symantec jest ukierunkowana na ochronę naszych klientów i partnerów.

Prywatność

Firma Symantec korzysta z licencji programu prywatności organizacji TRUSTe. TRUSTe jest niezależną inicjatywą niekomercyjną, której celem jest budowanie zaufania użytkowników w Internecie przez promowanie zasad ujawniania informacji oraz możliwości wyrażania świadomej zgody. Aby wykazać zaangażowanie w ochronę prywatności użytkowników, ujawniamy praktyki w zakresie ochrony informacji stosowane w witrynie www.symantec.com, a nasza polityka prywatności została sprawdzona przez organizację TRUSTe pod kątem zgodności z zasadami jej programu. Więcej informacji o polityce firmy Symantec w zakresie ochrony danych osobowych.

Przeciwdziałanie piractwu

Co roku firmy tracą miliardy dolarów z powodu piractwa komputerowego, które polega na nielegalnym rozpowszechnianiu i (lub) kopiowaniu oprogramowania do celów prywatnych bądź firmowych. Piractwo komputerowe to kradzież. Powoduje ono również wzrost cen. Im więcej przychodów tracą firmy z powodu utraty skradzionych towarów, tym mniej środków mogą przeznaczyć na rozwój, badania nowych produktów oraz wprowadzanie innowacji. Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc firmie Symantec w walce z piractwem.

Informacje prawne

Uzyskaj więcej informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych, gwarancji i zastrzeżeń, zgłoszeń, wytycznych dotyczących wstawiania łączy, przestrzegania przepisów oraz innych informacji.

Umowy licencyjne dotyczące produktów

Produkty firmy Symantec nie są sprzedawane — to kopie tych produktów są licencjonowane; dotyczy to całej ścieżki: od kanału dystrybucyjnego do użytkownika końcowego. Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika oprogramowania produktu Symantec, którego używasz.

 


Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji: zapytaj konsultanta.

Zapytaj konsultanta

Dziękujemy.
Formularz został przesłany.
Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

Temat zapytania:
Treść:*
Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Telefon:
Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione!
* - Pola obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pulsar System, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwości ich poprawienia.